Những thực tập sinh Việt Nam trong siêu thị Nhật, đời sống du học sinh bên Nhật