Nhật bản nổi tiếng với dân số già và vấn đề của họ hiện nay là thiếu hụt nhân lực để chăm sóc người già và phục vụ trong ngành y. Chính phủ Nhật đang tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có mong muốn học tập và làm việc lâu dài trong lĩnh vực này.