Du học Nhật Bản, chắp cánh ước mơ

0 comments

Tóm tắt: - Tư vấn về du học Nhật Bản và định hướng nghề nghiệp, có sự tham gia trực tuyến của đại diện Toyu từ Nhật Bản

- Tư vấn về du học Nhật Bản và định hướng nghề nghiệp, có sự tham gia trực tuyến của đại diện Toyu từ Nhật Bản

- Ưu đãi khi tham dự khóa học Tiếng Nhật N5 do Toyu tổ chức trong tháng 10/2016

- Tham dự phỏng vấn với đại diện các trường Nhật ngữ từ Nhật sang ( 28.10 và 2.11/2016)

- Thời gian:14-16h- thứ 7 ngày 8/10/2016 và thứ 3 ngày 11/10/2016

- Địa điểm: Số 26, ngõ 102, phố Khuât Duy Tiến , phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


- Tư vấn về du học Nhật Bản và định hướng nghề nghiệp, có sự tham gia trực tuyến của đại diện Toyu từ Nhật Bản - Ưu đãi khi tham dự khóa học Tiếng Nhật N5 do Toyu tổ chức trong tháng 10/2016

- Tham dự phỏng vấn với đại diện các trường Nhật ngữ từ Nhật sang ( 28.10 và 2.11/2016
Facebook Comments
Blogger Comments
Cafe du học

Copyright © 2016 - Cafe du học ®