Tuyển sinh du học vừa học vừa làm Học viên quốc tế Tamagawa Kỳ tuyển sinh hàng năm : tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 Website http://www.tamagawa-school.com/ Địa chỉ : 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 〒 111-0053