Hiện nay, tại Việt nam, số lượng các bạn du học trở về đã rất nhiều, chủ yếu là từ các nước nói tiếng Anh. Sau 1 thời gian dài mất rất nhiều tiền bạc, công sức học tập tại nước ngoài, rất nhiều bạn không xin được việc làm ở nước đó và ngay cả khi về Việt nam vì nhiều lý do như tại nước đó khó xin việc, về VN không tìm được công việc phù hợp về lương, nội dung công việc hay cơ chế công ty…