Tuyển sinh du học vừa học vừa làm Tập Đoàn Human- Trường Nhật ngữ Human Academy Kỳ tuyển sinh hàng năm : Tháng 1,Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10 Website : http://hajl.athuman.com/ Địa chỉ : Phân hiệu Tokyo: Waseda Yobiko Bldg, 7F 4-9-9, Takadanobaba, Shinjuku-ku,Tokyo 169-0075 Phân hiệu Osaka: Midousuji MID Buldg, 9F 4-3-2, Minami Semba, Cho-ku, Osaka 542-0081 Ngoài ra trường có phân hiệu ở Saga