Tuyển sinh du học vừa học vừa làm Trường Ngoại ngữ JLA-TOKYO JAPAN LIBERAL ARTS COLLEGE (TOKYO JLA) Website : www.jlacollege.com Địa chỉ : 13-10 Minamihon-cho, Funabashi-shi, Chiba