Tuyển sinh du học vừa học vừa làm Trường Nhật ngữ Hamamatsu-Thuộc Trường ĐH kỹ thuật Shizuoka Kỳ tuyển sinh hàng năm : tháng 4 và tháng 10 Website http://www.hama-jlc.com/ Địa chỉ : 10-31 3chome Chuo, naka-ku, Hamamatsu shi, Shizuoka 〒 430-092