Tuyển sinh du học vừa học vừa làm Học viện châu Á Asian Academy Kỳ tuyển sinh hàng năm : Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10 Website : http://www.asianac.com Địa chỉ : Irie-dori 3-1-14, Hyogo ku, Kobe, Nhật Bản