Đại hoc tokyo (the university of tokyo- tokyo daigaku-todai:Đại học Tokyo là trường quốc lập lâu đời và danh giá nhất tại Nhật bản, luôn nằm trong TOP các trường đại học hàng đầu thế giới với 10 ngành bậc đại học chia làm 47 khoa và 15 ngành bâc cao học với 88 khoa. Trường có 11 viện, trung tâm nghiên cứu rất hiên đại, hệ thống thư viện, bảo tàng qui mô... tạo nên môi trường học tập, nghiên cứu vô cùng lý tưởng.