Có rất nhiều bạn tu nghiệp sinh muốn chuyển đổi sang visa du học, xin cung cấp cho các bạn những điều kiện để chuyển đổi từ visa xklđ sang visa du học: Điều kiện du học Nhật Bản cho đối tượng đã từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật