<Theo số liệu của Hội xuất nhập khẩu lao động Việt Nam VAMAS>Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 80.472 người, chiếm tỷ trọng 91,39% tổng số đưa đi, tăng 2,40% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: