Học bổng Mitsubishi năm 2017-2018: khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ