Đây là bài viết của anh Quách Vũ tự tóm tắt, diễn giải lại toàn bộ các thông tin về mặt pháp lý liên quan đến quá trình đến Đức du học, đi làm và định cư của du học sinh Việt Nam hoặc du học sinh của đa số các quốc gia khác không thuộc EU (Studierende aus Drittstaaten) theo hiểu biết cá nhân của mình. Các qui định pháp lý cơ bản liên quan đến toàn bộ quá trình du học, đi làm và định cư tại Đức của du học sinh. Các thông tin ở đây sẽ được Quách Vũ cập nhật liên tục tùy theo tình hình thay đổi của luật liên quan.[05.01.2017]