Học bổng lãnh đạo trẻ tại Đại học Indiana ở Hoa Kỳ.

0 comments

Tóm tắt: Học bổng lãnh đạo trẻ tại Đại học Indiana ở Hoa Kỳ.

Nhờ các anh chị và các bạn tìm giúp ứng cử viên phù hợp, tạo cơ hội cho họ được học ở một môi trường nước ngoài và danh tiếng để họ có thể thay đổi được bản thân, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời.

Nguồn: Ts. Phan Thị Thùy Trâm
Facebook Comments
Blogger Comments
Cafe du học

Copyright © 2016 - Cafe du học ®