Hồi 2009, mới nghỉ việc ở IBM Mình lập kế hoach mở công ty kinh doanh, phần vốn chính sẽ nằm ở,cái khó là ý tưởng và thực hiện hóa ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp... mình chưa tìm ra được hướng phải kinh doanh nganh gi. hien tại mình đang làm trong ngành logistics shipping import export: Chi phí thuê văn phòng, mua máy tính, máy chủ, mua bàn ghé, website...(Xem hình), phần vốn để kinh doanh thì không được đặt nặng, hồi đó gọi là "tay không bắt giặc".