Gửi tới các bạn mọt bài viết rất hay và tâm huyết , đầy đủ của anh Phil Le về cách thức làm sao để có học bổng ở Canada. Tập hợp các điề kiện, các viết Scholarship Essay.v.v..Những ai muốn đi du học mà tài chính bản thân khó khăn thì đều nghĩ đến việc xin học bổng. Nhưng các bạn nên biết rằng không như các nước khác, học bổng ngoài Canada là hầu như không có. Vậy khi đặt chân đến Canada học các bạn sẽ làm gì để có học bổng? Sau đây là những chia sẻ của mình giúp các bạn có thêm thông tin về việc này, tất cả là quan điểm cá nhân dựa trên hoàn cảnh và trải nghiệm của bản thân, Phi xin phép miễn trừ trách nhiệm với những kết quả của các bạn làm theo.