Gửi các bạn sơ đồ Lộ trình du học cho HS tốt nghiệp.Đây là lộ trình chuẩn với một học sinh muốn du học sang Nhật Bản được các công ty đang áp dụng (sơ đồ được cung cấp bởi Toyu- công ty du học Nhật Bản)