Một số điều bạn nên chú ý khi tự làm hồ sơ du học Đức [1] Nếu sức học chỉ ở mức trung bình và bạn vẫn muốn đi du học Đức, hãy bắt đầu học tiếng Đức (tiếng Anh) ngay khi vừa vô học Đại học, thẩm tra APS và thi TestAS ngay khi vừa có bảng điểm 4 học kì, xin học bên Đức ngay sau khi đã có trong tay APS và TestAS, xin Visa du học ngay sau khi đã có Zulassung bên Đức. Nói chung, bạn cần đi du học Đức ngay sau khi đã học xong 4 học kì (bảo lưu kết quả học ở Đại học sau 4 học kì, không học tiếp kì thứ 5).