[ĐÒI BỒI THƯỜNG (MAX. 600€) DO CHUYẾN BAY BỊ TRỄ HOẶC BỊ HUỶ.Gửi tới các bạn bài viết của anh Quách Vũ về việc đòi bồi thường do chuyến bay bị trễ hoặc hủy ở Đức