Điều mà chúng tôi muốn nói đến đầu tiên về Nhật bản chính là giáo dục. Nhất là khi nhân viên của chúng tôi đang sống, học tập và làm việc, hơn nữa khi có con đi học từ mẫu giáo tại Nhật thì mới cảm nhận hết sự ưu việt của giáo dục Nhật bản từ cấp nhỏ nhất. Điều mà chúng tôi cảm nhận sâu sắc nhất về GD Nhật là sự tôn trọng con người và giáo dục toàn diện.Có lẽ chính vì điều này đã tạo 1 nước Nhật văn minh và phát triển như ngày nay. Chúng tôi xin giới thiệu khái quát về nền GD Nhật bản. Từ mẫu giáo năm nào cũng có ngày hội thể thao