Tiến sỹ Faust là vị Chủ tịch thứ 28 của Đại học Harvard. Bà là giáo sư lịch sử tại Khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học Harvard. Trong nhiệm kỳ của mình tại Harvard, bà Faust đã giúp mở rộng đáng kể các nguồn tài chính nhằm hỗ trợ cho nhiều sinh viên từ mọi hoàn xuất thân có thể tiếp cận với nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới của Harvard. Bà cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao danh tiếng quốc tế của Harvard, khởi xướng các giải pháp phát triển bền vững và hợp tác cùng Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) triển khai EdX cho phép đưa các khoá học trực tuyến mở đến với mọi người trên khắp thế giới