Thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản vừa học vừa làm mới nhất tháng 4 năm 2017 dành cho mọi đối tượng từ tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên có nguyện vọng học ngành báo chí truyền hình.