Hôm nay là buổi ra mắt cuốn sách Dòng xoáy cuộc đời, của anh Phan Thế Hải viết về 23 doanh nhân thuộc thế hệ đầu tiên ở Việt Nam, toàn nx nhân vật gạo cuội như anh Tuyển Tuần Châu, anh Dũng Đại Nam.. Rất thú vị khi gặp lại anh Lê Đắc Sơn, nay là chủ tịch trường Đại học Đại Nam.. Đại ý rút ra vài nhận xét thế này.