Trả lời chung cho các bạn câu hỏi :"Có nên mang laptop từ VN qua hay là mua bên Canada? Nếu mua thì mua Laptop loại gì tốt và tiết kiệm phù hợp với học và chơi game"