Du học ct mba ở Canada,Nên nghiên cứu kỹ và coi lại những trường MBA "THƯƠNG MẠI" "làm tiền" vì học xong, không tới đâu, mất tiền, không được mướn và không được xin PR. Cẩn thận về nền "xuất khẩu giáo dục" ở đây và bất cứ nước nào trên thế giới.