Để đáp ứng nhu cầu hiểu về Cách mạng Công nghiệp 4.0 (để hiểu thì ít mà để chém cho đúng thì nhiều), chúng tôi vừa hoàn tất việc ký kết hợp đồng bản quyền với đại diện tác giả Nick Bostrom, cuốn sách nổi tiếng và toàn diện nhất về Siêu trí tuệ. Hy vọng đọc xong cuốn sách, ai cũng có thể chém đỉnh của đỉnh, để không cần 1.0 hay 2.0 hay 3.0 cũng xoàng xĩnh, chúng ta có thể nhảy ngay lên 4.0 hay 5.0 theo đúng tinh thần đi tắt đón đầu, bỏ qua giai đoạn khoa học quá độ..