Hiện tại để hoàn thiện nhà bè cho bác Út cần thêm 3tr nữa, và e cũng chỉ xin đủ 3tr để chuyển cho mn xây hoàn thiện nhà bè cho bác Út có nơi ở chắc chắn qua ngày (chị Hoa Bất Tử và bạn bè đã kêu gọi được phần lớn nhà bè, giờ chỉ còn tầm 3tr là hoàn thiện)