Giới thiệu sách hay: Phát minh cuối cùng của chúng ta✅: - download bản pdf free đầy đủ.✅.Trí thông minh nhân tạo và sự chấm dứt kỷ nguyên loài người. Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era.