Tích phân và đạo hàm để làm gì ?Hiện giờ phần lớn các trường đại học tư thục(ngoài công lập) đã bỏ môn Toán Cao Cấp hoặc rút ngắn số trình, giảm giờ học của môn Toán Cao Cấp xuống vì coi là nó thừa thãi.