mẫu thư mời tọa đàm, tọa đàm, Câu chuyện Singapore với vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển