Học bổng toàn phần tham dự chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ tại Nhật Bản