Đường tới Nhật bàn là chương trình do công ty Toyu phối hợp cùng nhiều trường đại học đối tác như Đại học Điện lực, Cao đẳng truyền hình .v.v. với mong muốn tạo cơ hội đi Nhật với kiến thức vững vàng và tương lai.