Tìm hiểu về vẽ truyền thần trong hội họa Chúa truyền tải qua bàn tay của con người đã tạo ra những giá trị nghệ thuật vĩnh cửu ko bao giờ có thể thay thế.