Đã bao giờ bạn tự hỏi động cơ để mình đi du học là gì chưa? Cải thiện cuộc sống, học tập tại một môi trường văn minh hơn hay là trải nghiệm một cuộc sống xa nhà nhiều khó khăn nhưng cũng lắm điều thú vị? Sau đây là tâm sự của một bạn đăng trên nhóm facebook Tâm sự du học sinh Canada.