Lợi ích: Phí du học chỉ bằng 1/2 thông thường. Khả năng đỗ visa đi nhất rất cao vì có phía OSAKA bảo lãnh. Và chắc chắn có đầu ra thu nhập cao sau khi học xong. Miễn phí toàn bộ chi phí học tiếng Nhật N5 và N4 tại Việt Nam + học tiếng Nhật N3- N2 tại Nhật chuyên ngành điều dưỡng (ở Nhật bao cả chỗ ở + tiền ăn 2 man/tháng) nếu các bạn cam kết sẽ theo học và ra đi làm ở OSAKA. Do trường xếp.