Làm thêm tại Canada, ✅ làm chui tại Canada:✅ Những tâm sự của một người con xa quê. Gửi tới các bạn những tâm sự của một bạn người Việt sang Canada học tập và sinh sống. Hi vọng các bạn có cái nhìn trực quan hơn về cuộc sống của những người con xa quê nơi đất khách quê người.