MỘT BUỔI DỰ GIỜ nghe bài giảng từ giáo sư Ngô Bảo Châu. Tâm sự của TS Nguyễn Đức Thành. Câu chuyện hay nổi bật tuần qua