Ngừng ỷ lại và hỏi nhảm khi đi du học- bài viết hay từ một du học sinh Canada.