Nhập khẩu tri thức hiện đại.- bài viết tâm sự quanh cuốn sách lược sử về loại người