Gửi tới các bạn một bài viết khá hay được đăng trên Facebook "Nguyễn Hạ My" về cái nhìn của một du học sinh khi đứng trước lựa chọn ở lại nước ngoài hay về Việt Nam lập nghiệp.