Khi du học Canada hay bất cứ nước nào dùng ngôn ngữ là Tiếng Anh, có bao giờ bạn gặp khó khăn khi giao tiếp hay đọc hiểu một thông tin nào đó chưa? Hôm nay cafeduhoc xin gửi tới bạn một bài viết được đăng trên trang Facebook "Thổ địa Toronto".