Thông tin xuất khẩu lao động tới Nhật Bản. TUYỂN NỮ CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TRONG NHÀ MÁY