Gửi tới các bạn 40 trang web có thể dạy các bạn rất nhiều thứ. Chia sẻ trên facebook Dương Duy Bách. Hãy tắt facebook đi và vào thử những trang web này nhé.