Gửi tới các bạn chia sẻ của bạn Thy Tran trên Group "Tâm sự du học sinh Canada" về cách bạn đã đạt được điểm số rất cao khi du học tại Canada. Hy vọng với chia sẻ này, các bạn đã và đang du học tại Canada sẽ có một cách học mới và hiệu quả.