Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 của chính phủ Úc

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018  tiếp nhận hồ sơ đầu tháng 04/2017. Đây là chương trình học bổng xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp cơ hội học tập sau đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia cho những cá nhân xuất sắc trên toàn thế giới.

Cách thức tham gia

Để nộp đơn hoặc có thêm thông tin, đề nghị đọc hướng dẫn và các thông tin chi tiết về học bổng Endeavour trên trang web:
https://internationaleducation.gov.au/…/…/Pages/default.aspx

Hoặc thông cáo báo chí của Đại sứ quán:
http://vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/MR160421.html

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu, và phát triểnchuyên môn ở Australia.Học bổng này cũng cung cấp cơ hội cho công dân Australia học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở nước ngoài.

1) Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarships)
• Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia
• Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia
• IELTS 6.5 hoặc tương đương
• Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ, và 4 năm cho Tiến sĩ

2) Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour Vocational Education and Training Scholarships)
• Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia
• Thời gian học tập lên tới 2.5 năm
• IELTS 6.5 hoặc tương đương
• Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia

3) Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowships)
• Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sỹ, Tiến sỹ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sỹ
• Thời gian nghiên cứu từ 4-6 tháng ở Australia
• IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
• Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia

4) Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowships)
• Chương trình phát triển chuyên môn
• Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1-4 tháng ở Australia
• IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
• Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:

• Không hạn chế độ tuổi
• Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực
• Nộp hồ sơ trực tuyến
• Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia

Nếu bạn có câu hỏi cần giải đáp, liên hệ:
Email: endeavour@education.gov.au
Phone: 04 37740 109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *