Dư luận đang xôn xao về học bổng Endeavour của Elight.Cùng nhau tìm hiểu về học bổng Endeavour của ÚC. Học bổng Endeavour (Endeavour Awards) là học bổng dành cho ứng viên học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Úc với giá trị lớn , bao gồm cả tiền bảo hiểm, vé máy bay, tiền học, sinh hoạt phí nên giá trị học bổng có thể lên tới >100.000AUD ( hơn 1,7 tỷ đồng) với khoá học Master và gấp 3 hoặc 4 lần con số này với khoá học tiến sĩ. Dưới dạng Awards, bằng sẽ do đại học Úc cấp.