Tiếp tục phần 1, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một số câu Tiếng Anh bạn sẽ gặp ở sân bay. Cùng với nó là một số từ ngữ thông dụng bạn sẽ gặp rất nhiều ở sân bay.