Gửi tới các bạn chia sẻ của bạn có facebook Kiều Kiim TThư trên group "Tâm sự du học sinh Canada" về các mẫu câu thường dùng ở sân bay. Các mẫu câu giúp bạn giao tiếp cơ bản tại sân bay trên đường đi du học. Bài được viết dưới dạng một đoạn hội thoại ngắn.