Người thuộc diện Xuất khẩu lao động tại Nhật Bản sẽ được dẫn theo bố mẹ và gia đình